یونولیت یونولیت .

یونولیت

یونولیت چیست ؟


پلاستوفوم درکشور  ایران به اسم یونولیت شناخته می شود که نام اساسی آن پلی‌استیرن انبساطی (Polystyrene) , ویا این که پلاستوفوم است، نوعی پلیمر سفید رنگ و عایق رطوبت و صدا و حرارت است که از فرایندهای پتروشیمی تهیه میگردد . از این ماده برای عایق‌سازی، تولید وسایل تهی دست عایق حرارتی و بسته‌بندی ابزار با اهمیت الکتریکی، الکترونیکی و مکانیکی به عمل گیری میگردد . پلاستوفوم ماده ای سبک با قابلیت های بسیار زیاد می باشد و عامه مردمان آن را به اشتباه" کائوچو (نوعی ماده طبیعی)"، " آکاچو " و یا "یونولیت" می نامند . پلاستوفوم نوعی از مواد پلیمری هست که یک مثال از آن با نام پلی استایرن انبساطی و علامت اختصاری EPS شناخته می‌شود و کاربردهای متعددی در امور بسته بندی، عایق سازی، آموزشی، تبلیغاتی و . . . داراست . این مواد با دانه بندی های ریز و درشت و با وزن حجمی متفاوت بصورت گرانول، ورق و بلوک در میزان ها و ضخامت های مختلف در بسته بندی های تعدادی، قابل ارائه است . همچنین با دستگاههای برش بوسیله سیم داغ یا با نام لاتین Hot Wire موجود در بازار، به اشکال و طرح های گوناگون درمی‌آید 

کاربرد یونولیت در ساختمان سازی

بلوک های یونولیتی (پلی استایرن) مدتی می‌باشد که برای ساختمان سازی در مملکت و در آپارتمان های بلند به دلیل سبکی و کم هزینه بودن موضوع استقبال انبوه سازان (بساز بفروش های سابق) قرار گرفته می باشد . این بلوک ها در دو نوع «قابل اشتعال» و «غیر قابل اشتعال» در بازار عرضه می شوند . وزن هر قطعه بلوک سیمانی که در ساختمان سازی به کار می رود، ۱۵ کیلوگرم است، در حالی که وزن بلوک های یونولیتی بسیار ناچیز می باشد و تا مقدار بسیار زیادی موجب پایین آوردن وزن ساختمان می شود . با وجود پوشش نسوزی که زیر و روی این بلوک را محصور کرده است، در فیس حریق سوزی در ساختمان، این بلوک ها فقط تا ۲۰ دقیقه تاب مقاومت در برابر حرارت را دارا هستند . ایمنی اماکن مسکونی در برابر حریق و رخداد از پاراگراف مواردی می‌باشد که باید از حیث ایمنی شهری موضوع توجه قرار گیرد . در ایمنی یک ساختمان مورد ها زیادی نقش دارد که می توان به مصالح به کار رفته در آن به عنوان یکی از اساسی ترین موضوع ها اشاره کرد . بلوک های «پلی استایرن» به دلیل سبکی وزن خود، وزن نهایی ساختمان را کم می کنند، به همین دلیل در ساختمان سازی مورد به کارگیری قرار می گیرند . بلوک های یونولیتی نقش باروری ندارند و به همین دلیل در برابر ز‌لزله ایمن می‌باشند . اما این بلوک ها، در برابر حریق به راحتی حجم خویش را از دست می دهند و فقط اشکال این بلوک ها، کمی مقاومت در برابر حرارت و شعله وری آنان میباشد . در صورتی که از متاع مرغوب این بلوک ها در ساختمان سازی استعمال شود، در برابر آتش مقاوم خیس خواهند بود . در ایران نه تنها این دسته از مصالح ساختمانی بلکه تعداد بی شماری از مصالح ساختمانی مورد به کارگیری قرار می گیرد که از استانداردهای اجباری برخوردار نیستند و کماکان در ساختمان سازی به کار می فرآیند . با دقت به چالش خیز بودن کشورمان در ساختمان سازی نباید از بلوک های قابل اشتعال به کارگیری شود و گونه غیرقابل اشتعال این بلوک ها نیز با رعایت قوانین محدود شود تا از حریق های گسترده در ساختمان ها جلوگیری شود . همچنین انبار و نگهداری این مواد به دلیل واکنش هایی که ممکن هست داشته باشند، بسیار خطرناک میباشد و تاکنون شاهد مواردی از حریق انبار این بلوک ها بوده ایم . جالب اینکه این بلوک ها برخلاف تصور و ذهنیت برخی از کارشناسان، به دلیل یکپارچه نبودن در برابر ضربه کوبه ای اثرات مثبت ندارند و بر عکس در تقویت صدا اثر گذار خوبی می باشند . یونولیت جاذب صوتی بهتری نسبت به بتن می باشد و عایق صوت برتری محسوب نمی شود و به همین دلیل یونولیت به تنهایی تاثیری در افت صوت ندارد . به گفته کارشناسان فقط در صورتی که بین دیوار دو جداره یونولیت به کار رود، افت صوتی افزایش می یابد . همچنین عایق های حرارتی هم به تنهایی عایق صوت نیستند و در صورتی که درون سیستم قرار بگیرند، می توانند موجب کاهش صوت شوند .

 

لازماتایمنی در برابر حریق

تنها به عمل گیری از اشکال کندسوزشده بلوک پلی استایرن منبسط گردیده مجاز بوده و استعمال از نوع های غیرکندسوز ممنوع می باشد .

ایجاد کنندگان مکلف می باشند مدارک حتمی دال بر به کار گیری از مواد نخستین از مدل کندسوز گردیده برای تولید بلوک را به شرح زیر ارائه نمایند :


1: مواد اولیه (پودر پلی استایرن منبسط گردیده متاع کارخانجات پتروشیمی) می بایست از جور کندسوز باشد . در این قضیه می بایست مدارک فنی معتبر از کارخانه فروشنده مواد اول اخذ گردد .

مدارک فوق باید قرار به چنگ آوردن ماده نخستین از نظر برخورد در برابر حریق را، بر اساس استانداردهای معتبر فی مابین المللی، در یک عدد از گروه های زیر نشان دهد:


EN13501یا این که تیم های خوب خیس از آن مطابق با استاندارد 1D مجموعه DIN
یا این که گروه های خوبتر از آن مطابق با استاندارد 4102 B گروه 1 BS
3837 مطابق با استاندارد 1 A تیپ ASTM


E مطابق با استاندارد 84 A تیم برای حفاظت از بلوک سقفی پلی استایرن و خودداری از برخورد بی واسطه هرگونه آتش احتمالی با بلوک لازم می باشد تا زیرسقف به وسیله پوشش مطلوب نگهداری شود . پوشش می بایست به تیرها و تیرچه ها متصل و مهار گردد . اتصال بدون واسطه به بلوک پلی استایرن (مانند گچ کاری بی واسطه بر روی بلوک فارغ از استفاده از اتصالات مکانیکی) به تنهایی قابل پذیرش نمی باشد . اتصال سوای واسطه اندود به بلوک با هر شکل هندسی (اعم از معمولی یا دارنده اشکال شیار) به تنهایی و فارغ از به کارگیری از اتصالات مکانیکی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتاً باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچه ها (نظیر سیستم رابیتس ) استعمال شود . لذا تولیدکنندگان موظف هستند از ارائه هر نوع اطلاعات شفاهی یا این که کتبی به مصر ف کنندگان که مغایر با این مسئله باشد، دوری کنند . از آنجایی که دیوارهای میان واحدهای جدا (مانند دیوار دربین سوئیت های مسکونی یا واحدهای تجاری، اداری غیروابسته و غیره) در هر ساختمان بایستی دارنده مقاومت در برابر حریق باشند، این دیوارها بایستی از لایه بلوک های پلی استایرن عبور کرده و تا ذیل سقف سازه ای (یعنی پایین تیرچه یا بتن) امتداد داشته باشند یا این که به طور مطلوب از مصالح آتش بند به کار گیری شود، به نوع ای که بلوک های پلی استایرن در این نصیب فی مابین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از توسعه و گسترش و بسط هر گونه آتش احتمالی فی مابین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا گردیده اند، خودداری گردد . بلوک های پلی استایرن منبسط گردیده در محل کارگاه ساختمانی به به به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال (نظیر رنگها، حلالها یا این که آشغال های قابل اشتعال) محافظت شوند . محل محافظت می بایست به دسته ای باشد که از احتمال ریزش یا این که این که تماس براده های داغ یا جرقه های ناشی از جوشکاری یا هر نوع شیء داغ دیگر با بلوکها در کارگاه ساختمانی پیشگیری شود . محل انبار اصلی بلوک ها حتی الامکان به بدور از محل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت هر مدل شعله یا این که آتش احتمالی به محل انبار اساسی پرهیز شود . توصیه می گردد که از انبار کردن بلوک ها به حجم بیش از 60 متر مکعب خودداری شود در فیس نیاز به انبار کردن مقادیر بیش از 60 متر مکعب، بلوک ها به قسمتهای با حجم حداکثر 60 متر مکعب تقسیم شده و در دربین هر دو قسمت دستکم 20 متر فاصله وجود داشته باشد . تمامی کارگران و پرسنل بایستی نسبت به عدم به کار گیری از هرگونه شعله و هم عدم به کار گیری سیگار در مجاورت محل حفظ بلوک ها توجیه شوند و به عمل گیری از تابلوی استفاده دخانیات ممنوع در مجاورت محل مراقبت بلوک ها الزامی می باشد . یک سری کپسول حریق نشانی هم در قربت محل نگهداری بلوک ها پیش بینی گردد . 

 

 


برچسب: یونولیت،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۵۹:۳۱ توسط:عباسی موضوع: نظرات (0)